Podmínky členství

Přihlášením svého dítěte do klubu SK GYM Chomutov se zavazujete:

 • doložit fotografii na registrační průkaz (pasová fotografie) a kopii pojišťovací kartičky

 • hradit poplatky za tréninky včas a v plné výši dle stanovených pravidel /poplatky lze hradit měsíčně, půlročně nebo jednorázově za celý rok/.

 • k pravidelné účasti dítěte na tréninkových hodinách a v případě absence budete včas omlouvat

Práva a  povinnosti členů SK GYM Chomutov:

 • právo zúčastňovat se tréninků, vystoupení, činností a jiných oddílových aktivit

 • právo zúčastňovat se ligových a pohárových závodů

 • povinnost respektovat pravidla a formu organizace tréninkové činnosti

 • povinnost respektovat pravidla soutěží a jiných aktivit

 • povinnost svým chováním vzorně reprezentovat , hájit zájmy a jméno oddílu SK GYM Chomutov

SK GYM Chomutov se zavazuje:

 • zařadit dítě do vhodné tréninkové skupiny

 • zabezpečit organizaci tréninkové činnosti ve vhodných prostorách pod vedením kvalifikované trenérky

 • zabezpečit účast na soutěžích a vystoupeních podle individuálních možností dítěte

Odhlášení – zrušení členství

 • členství v SK GYM Chomutov se ruší na základě písemné odhlášky, která bude akceptována od 1. dne následujícího měsíce po doručení odhlášky. Odhláškou nezaniká povinnost úhrady poplatků za období, kdy dítě bylo členem SK GYM Chomutov.

 • nezasláním písemné odhlášky se považuje členství dítěte za platné a poplatky za tréninky budou dítěti dále účtovány!!

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

www.skgymchomutov.cz využívá soubory cookies k ukládání informací na váš počítač, aby zvýšil funkčnost svých internetových stránek a zdokonalil jejich vlastnosti. Všechny cookies na našich stránkách můžete vymazat či zablokovat, ale některé části internetových stránek v takovém případě přestanou být funkční. Váš následný pohyb na stránkách je brán jako souhlas s užíváním cookies pro tento portál.

Zavřít